Adventný Farský informátor

01.12.2013 08:13

Čo v ňom nájdete?

adventné zamyslenie
Kto dá prístrešie svätej rodine - zapojte sa do deviatnika
aktuálne z farnosti - odpustová slávnosť v Nacinej Vsi, organový koncert v Petrovciach nad Laborcom, oprava strechy farského kostola, oprava organa v kostole v Petrovciach n/L
tip na prípravu na Vianoce - Ó antifóny
detské okienko
farské oznamy, rozpis bohoslužieb v adventnom období
a na záver adventný príbeh