Farské oznamy z 2 nedele po narodení Pána

04.01.2014 13:45
● Svätá omša pre birmovancov bude v stredu v Lesnom, vo štvrtok v Petrovciach n/L a v piatok v Nacinej Vsi. Po svätej omši bude katechéza pre birmovancov.
● Jasličky vyniesli 279,50 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 91 eur, Petrovce: 114 eur, Lesné: 48,90 eur, Vybuchanec 25,60 eur. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Na kostol prispeli: Bohuznáma zo 70. narodenín z Petroviec n/L 50 eur, pán Ján Jozef z 80. narodenín z Petroviec n/L 50 eur, Bohuznáma rodina z Petroviec n/L 50 eur, Bohuznáma rodina z Petroviec n/L 20 eur, pani Šlepáková z Nacinej Vsi 30 eur, Tibor Šutaj z Lesného 215 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.