Farské oznamy z 2. nedele v cezročnom období

18.01.2014 19:30
● Svätá omša pre birmovancov bude v piatok v Nacinej Vsi. Po svätej omši bude katechéza pre birmovancov.
● Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
● Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie Arcidiecézneho centra pre mládež v Prešove a v Košiciach.
● Na kostol prispel Bohuznámy z Petroviec n/L 100 eur. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.