Farské oznamy z 3. adventnej nedele

14.12.2013 17:14
● Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia:
Pondelok – 16. 12. – chorí a starí ľudia od 9:00 hod.. 
Utorok – 17. 12. – Vybuchanec: 11:30 – 12:00 a 16: 00 – 17:00
Streda – 18. 12. – Lesné:  11:30 – 12:00 a 15:30 – 17:00
Štvrtok – 19. 12. – Petrovce n/L: 10:30 – 12:00 a 15:30 – 17:00
Piatok – 20. 12. – Nacina Ves: 10:30 – 12:00 a 15:30 – 17:00
● Mladomanželia Grebby z Anglicka venovali na kostol v Petrovciach n/L 100 eur. Bohuznáma z Nacinej Vsi venovala na kostolné potreby 20 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.