Farské oznamy z 3. nedele v Cezročnom období

26.01.2014 16:41

● Dnes je zbierka na dokončenie Arcidiecézneho centra pre mládež v Prešove a v Košiciach. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 

Prehľad bohoslužieb od 27. 1. do 2. 2. 2014