Farské oznamy zo 4. adventnej nedele

22.12.2013 18:44
Dnes o 15:30 hod. bude vo Vybuchanci vystúpenie FS Svojina
Vianočný koncert bude v stredu o 16:00 hod. v Petrovciach n/L.
Jasličková pobožnosť bude vo štvrtok o 15:00 hod. v Lesnom. Všetci ste srdečne pozvaní.
V sobotu po sv. omši o 12:00 hod. bude na fare stretnutie členov kostolných rád, redakčnej rady a bývalej stavebnej rady.
Vyšlo nové číslo Farského informátora.
Vlasta Antolíková a Monika Alvares z Kanady venovali na kostol v Petrovciach n/L 40 eur. Za ich milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.