Farský informátor v novembri 2013

29.10.2013 08:40

November začína sviatkom Všetkých svätých a spomienkou na Všetkých verných zosnulých a tomu je venované aj najnovšie číslo nášho časopisu. Okrem modlitby - litáníí ku Všetkým svätým tu nájdete zamyslenie nad významom tohto sviatku a "sviatku" dovlečenému k nám zo zištných dôvodov.

Zamyslieť sa môžete nad slovami Sv. Otca Františka, ale aj pri príbehu Bruna Ferrera.

Nechýba pravidelné detské okienko a pridali sme aj anketu o vašich obľúbených svätcoch.

V pravidelných rubrikách nájdete aj dôležité informácie o konaní bohoslužieb počas sviatočných dní.

 

Farský informátor 11/2013