Nová kostolná rada v Nacinej Vsi

15.03.2010 13:04

V nedeľu 28. februára 2010 sa vo farskom kostole v Nacinej Vsi uskutočnili voľby kostolníčky a členov kostolnej rady. Veriaci svojimi hlasmi rozhodli, že vo funkcii kostolníčky naďalej zostáva Ružena Demeterová.

Členmi kostolnej rady sa stali: Jozef Szczygieľ, Peter Ivan, Ján Packo, Jozef Vojtko,  Vladimír Donič a Jana Piroščáková.

V nedeľu 14. marca 2010 pri svätej omši všetci menovaní sľúbili, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, zodpovedne a čestne v súlade s ustanoveniami diecézneho biskupa, v úzkej jednote a spolupráci so správcom farnosti a pre dobro farnosti.

Pani kostolníčku a členov kostolnej rady zahŕňam do svojich modlitieb a želám im, aby svojou obetavou prácou a svedectvom života sa pričinili o duchovný rast našej mladej farnosti a o zveľadenie jej materiálnych hodnôt. Vyprosujem im k tomu Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu našej nebeskej matky Panny Márie.

Novozvolených členov kostolnej rady v Nacinej Vsi nájdete vo fotogalérii.

 

Váš duchovný otec Emil