Nová kostolná rada v Petrovciach nad Laborcom

27.10.2009 17:47

V nedeľu 13. septembra 2009 sa vo filiálke našej farnosti v Petrovciach nad Laborcom uskutočnili voľby kostolníčky a členov kostolnej rady. Veriaci svojimi hlasmi potvrdili vo funkcii kostolníčky Boženu Kuročkovú. Svojimi hlasmi rozhodli aj o zložení kostolnej rady.
Z prvých šiestich, ktorí získali najvyšší počet hlasov, členstvo v kostolnej rade prijali: Irena Vojnová, Ružena Majvitorová, Jozef Gajdoš, Juraj Dzuriak a Štefan Hluška.
V nedeľu 25. októbra 2009, pri svätej omši, všetci menovaní sľúbili, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, zodpovedne a čestne v súlade s ustanoveniami diecézneho biskupa, v úzkej jednote a spolupráci so správcom farnosti a pre dobro farnosti.
Pani kostolníčke a členom kostolnej rady želám, aby s láskou, ochotou a pravou horlivosťou slúžili Bohu, Cirkvi a veriacim ich obce. Aby svojou prácou vydávali pekné svedectvo kresťanskej viery. Aby aj ich osobný život bol povzbudením a svetlom pre každého, kto hľadá Boha v ľuďoch.

 

Váš duchovný otec Emil

 

Novozvolených členov kostolnej rady v Petrovciach nad Laborcom nájdete vo fotogalérii.