Oznamy z 2. adventnej nedele

08.12.2013 14:43
● Dnes o 15:00 hod. bude na fare stretnutie detí.
● Svätá omša pre birmovancov bude v pondelok v Nacinej Vsi, v stredu v Lesnom, vo štvrtok v Petrovciach n/L. Po svätej omši bude katechéza pre birmovancov.
● V piatok o 17:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
● V pondelok 16. 12. 2013 budem spovedať v domácnostiach starých a chorých ľudí. Preto prosím, aby ste ich v priebehu týždňa nahlásili v sakristii kostola.
● Zbierka na charitu vyniesla 228,50 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 90 eur, Petrovce n/L: 93 eur, Lesné: 45,50 eur. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Na strechu venovala Bohuznáma osoba 20 eur. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.