Kňazi

Od 1. 7. 2008
správca farnosti Všetkých svätých Nacina Ves Emil Onderko- správca farnosti: Mgr. Emil Onderko, farár
- e- mail: emil.onderko@gmail.com