Základné údaje o farnosti

Vznik farnosti: 1. 7. 2008
Farská obec:
Nacina Ves - počet obyvateľov 1744, z toho 1200 rímskokatolíkov, kostol Všetkých svätých - rok postavenia: 1443, dátum posviacky: 20. 8. 1995

Filiálne obce:
Petrovce nad Laborcom - počet obyvateľov 930, z toho 530 rímskokatolíkov, kostol Najsvätejšej Trojice - rok postavenia: 1903

Lesné - počet obyvateľov 430, z toho 180 rímskokatolíkov, kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - dátum posviacky: 13. 7. 2003

Vybuchanec - časť obce  Nacina Ves, kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - rok postavenia: 1939

Suché - počet obyvateľov 440, z toho 230 rímskokatolíkov, bez rímskokatolíckeho kostola.