Adventný informátor 2013

01.12.2013 08:10

Podľa obsahu by to bolo asi najpriliehavejšie označenie. Decembrové číslo nášho časopisu je celé venované obdobiu adventu, obdobiu, v ktorom sa pripravujeme na príchod Ježiša Krista. Veríme, že si v čísle nájdete veľa zaujímavých tém. Čo teda v čísle 12/2013 nájdete:

Adventné zamyslenie

Kto dá prístrešie svätej rodine - zapojte sa do deviatnika

Aktuálne z farnosti - odpustová slávnosť v Nacinej Vsi, organový koncert v Petrovciach nad Laborcom, oprava strechy farského kostola, oprava organa v kostole v Petrovciach n/L

Tip na prípravu na Vianoce - Ó antifóny

Detské okienko

Farské oznamy, rozpis bohoslužieb v adventnom období

A na záver adventný príbeh

 

Ak ste si časopis nekúpili, môžete si ho stiahnuť ako súbor pdf