Chcete blahoželať jubilantom?

30.01.2012 11:36

V každej rodine radi oslavujeme životné jubileá. Poteší nás každý prežitý rok, ale, samozrejme, okrúhle jubileum je pre nás príležitosťou nielen na väčšiu oslavu, ale najmä na stretnutie širšej rodiny a možno trochu aj na zamyslenie a poďakovanie.

Ponúkame vám možnosť zablahoželať vašim jubilantom prostredníctvom nášho farského časopisu.

Ako na to?

Máte v rodine oslávenca, ktorý sa dožil 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75 alebo viac (76, 77, 78, 79, 80, 81, atd...) rokov?

Chcete mu zablahoželať?

Napíšte krátke blahoželanie, pridajte fotografiu (tú vám vrátime) a odovzdajte to všetko v sakristii kostola.

Za symbolický poplatok 1 € vaše blahoželanie zverejníme a vy tak môžete svojho jubilanta prekvapiť!

Začíname už v marcovom čísle Farského informátora! Uzávierka čísla je 20. februára, to je posledný termín, kedy ešte môžeme vaše blahoželanie jubilantom na marec prijať.