Farské oznamy z 31. nedele v období Cez rok

02.11.2013 18:51
● Svätá omša pre birmovancov bude v stredu v Lesnom, vo štvrtok v Petrovciach n/L a v piatok v Nacinej Vsi. Po svätej omši bude katechéza pre birmovancov.
● Na kostolné potreby v Petrovciach n/L venovali: pani Mária zo 60. narodenín 30 €, pani Helena z 80. narodenín 40 €, z pohrebu Márie Gejgušovej 50 €. Na kostolné potreby v Nacinej Vsi venoval Alexander Horváth 50 €, na strechu Bohuznáma rodina 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.