Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období

16.11.2013 10:44
● Dnes o 15: 00 hod. bude na fare stretnutie detí.
● Spoločná sv. omša pre všetkých birmovancov bude v piatok v Nacinej Vsi. Po sv. omši bude na fare katechéza.
● Na budúcu nedeľu bude pri každej sv. omši vyložená Sviatosť oltárna.
● Farnosť Všetkých svätých Nacina Ves a OZ Petrovské kľúče vás pozývajú na koncert organovej a duchovnej hudby pri príležitosti generálnej opravy organa v chráme Najsvätejšej Trojice v Petrovciach nad Laborcom v nedeľu 24. 11. 2013 o 15:00 hod. Odznejú diela od J. S. Bacha, A. Dvořáka a ďalších. Účinkujú Tomáš Mihalík (organ) Mária Jakabová (mezzosoprán) a Jaroslav Ľaš (trúbka). Vstup voľný.
● Dnes je arcidiecézna zbierka „Zachráňme katedrálu“. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.