Farské oznamy z Nedele Krista Kráľa

24.11.2013 19:25
● Dnes popoludní o 15: 00 hod. bude v Petrovciach n/L organový koncert, na ktorý ste srdečne pozvaní.
● Dnes je možnosť získania úplných odpustkov.
● Svätá omša pre birmovancov z Nacinej Vsi bude v piatok. Po svätej omši bude katechéza pre birmovancov.
● V sobotu končí starý cirkevný rok a 1. adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
● Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši.
● Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
● Zbierka „Zachráňme katedrálu“ vyniesla 205,40 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 78 eur, Petrovce n/L: 84 eur, Lesné: 43,40 eur. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Na kostolné potreby v Petrovciach n/L venovali: Bohuznáma zo 75. narodenín 60 eur, z pohrebu Milana Šarika 30 eur. Na kostolné potreby v Lesnom venovala Bohuznáma 30 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 
● Konferencia biskupov Slovenska pozýva do prvého ročníka projektu adventných myšlienok do e-mailu. Ide o projekt určený pre všetkých ľudí dobrej vôle. Od Prvej adventnej nedele 1. decembra až do 1. januára 2014 budú môcť záujemcovia každý deň získať na e-mail zamyslenie jedného z biskupov na adventnú alebo vianočnú tému. Cieľom tejto aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na príchod Krista. Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na internetovej stránke advent.kbs.sk. Tí, čo nemajú možnosť dostávať zamyslenia na e-mail, ich môžu od 1. decembra (každý deň ráno) nájsť aktualizované na stránke projektu. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou. Mediálnymi partnermi projektu sú TK KBS a Rádio LUMEN.