Farské oznamy z nedele Krstu Krista Kráľa

11.01.2014 18:59
● Dnes končí Vianočné obdobie a zajtra začína Cezročné obdobie.
● Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
● Dnes o 15:00 hod. bude na fare stretnutie detí.
● V piatok o 17:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
● Na kostol prispeli z pohrebu Jána Rovňáka z Petroviec n/L 100 eur. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.