Farské oznamy z Nedele Svätej Rodiny

30.12.2013 07:50
● Kto si chce dať požehnať dom, nech to ohlási v sakristii kostola do 5. januára.
● Na kostol prispeli: rodina Ľochova zo Suchého 20 eur, Bohuznáme z Petroviec n/L 100 eur. Na faru darovala obec Petrovce n/L 500 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Dnes popoludní sa uskutoční od 14:00 hod. v Dome kultúry v Nacinej Vsi 7. ročník prehliadky vianočných vinšov, kolied a hier „Christos raždajetsja“