Máme nového arcibiskupa

04.06.2010 12:31

„S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“Svätý Otec Benedikt XVI. prijal dnes, v piatok 4. júna, zrieknutie sa úradu arcibiskupa Košickej arciediecézy, ktoré mu predložil arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, podľa normy kán. 401 Kódexu kánonického práva a menoval za nového Košického arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera, doterajšieho pomocného biskupa.

Mons. Bernard Bober, nový Košický arcibiskup-metropolita, sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. Je najmladším z troch detí rodičov Štefana a Anny. Základnú školu navštevoval v Zbudskom Dlhom a v Koškovciach. Po maturite na strednej škole v Humennom bol v septembri 1969 prijatý do kňazského seminára a na teologickú fakultu v Bratislave.

Po Kňazskej vysviacke, ktorú prijal 8. júna 1974 v Bratislave, pôsobil ako kaplán vo farnostiach Humenné, Snina (1975) a Zborov (1977).

Od roku 1978 bol farárom vo farnosti sv. Ladislava v Kecerovciach a v rokoch 1990 - 1991 pôsobil ako farár a dekan v Humennom.

V roku 1991 ho diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč ustanovil za svojho generálneho vikára. Svätý Otec Ján Pavol II. ho menoval za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa. Za biskupa ho vysvätil J. Em. Jozef kardinál Tomko dňa 30. januára 1993 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
Biskupské heslo Mons. Bernarda Bobera znie: „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“.

Ako člen Konferencie biskupov Slovenska vykonáva funkciu predsedu Rady pre pastoráciu Rómov a menšín a tiež je členom Komisie pre katechizáciu a školstvo.

-prevzaté zo stránky Konferencie biskupov Slovenska-