Na Nový rok

01.01.2011 01:16

Aby nám po celý rok žiaril úsmev na tvári, lebo smiech lieči.

Aby sme boli po celý rok obklopení priateľmi, lebo len priatelia k nám vedia byť úprimní.

Aby nás po celý rok obchádzali choroby, lebo zdravie je z darov najcennejších.

Aby sme po celý rok mali dostatok všetkého, lebo vtedy budeme môcť pomáhať tým, ktorí žijú v núdzi.

Aby sme nezabúdali pomáhať, lebo len vtedy sa dočkáme pomoci.

Aby sme mohli plným priehrštím načierať z lásky, lebo nám dá silu ísť za cieľom.

Aby sme nezabudli, že každý z nás je pútnikom a najväčšiu radosť máme z cesty, ktorá sa pred nami otvára.

Aby nikto z nás nezabudol, že každý deň môžeme byť svedkami zázraku a za každý deň sa môžeme poďakovať.

Aby sme nezabúdali žiť tak, aby sme mohli byť obdarovaní Jeho milosťou a požehnaním.