Obrázky zo života našej farnosti

03.06.2010 11:11

Ako ste už zistili, naša farnosť je veľká nielen čo do počtu farníkov, ale aj počtom obcí a najmä rozlohou. Náš pán farár absolvuje niekoľkokrát za týždeň a hlavne v nedeľu okružnú jazdu. Za ten čas, čo k nám prišiel, pozná určite dobre nielen nás, farníkov, ale aj každý kameň, či podobu stromov pri ceste vo všetkých ročných obdobiach.

Pozývame aj vás na takúto "okružnú jazdu" po našej farnosti - prostredníctvom fotografií zo slávností, ale aj bežného života našich farníkov. oceníme vaše komentáre, ktoré nám môžete napísať do Knihy návštev.