Oznamy z 32. nedele v obbodí cez rok

11.11.2013 09:59
● V piatok o 17:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
● Bohuznáma rodina venovala na organ v Petrovciach n/L 50 eur. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch arcidiecézna zbierka „Zachráňme katedrálu“.