Požehnanú Veľkú Noc!

24.04.2011 17:20

Nech Kristova láska prenikne vaše srdcia a naplní ich pokojom a radosťou!
Požehnanú Veľkú Noc všetkým ľuďom dobrej vôle želá


duchovný otec Emil