Príručka pre birmovancov

11.03.2011 11:07

Pretože sa deň "B", teda deň slávnostého udelienia sviatosti birmovania veľmi rýchlo blíži, ponúkame všetkým birmovancom z našej farnosti Príručku pre birmovancov. Dokument vo formáte pdf si môžete stiahnuť priamo tu.