Začína nový cirkevný rok - farské oznamy z 1. adventnej nedele

01.12.2013 08:01
● Od budúceho týždňa sa budú zapisovať do kalendára úmysly sv. omší na prvý polrok nového roka.
● Vyšlo nové číslo Farského informátora.
● Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● KBS pozýva do 1. ročníka projektu adventných myšlienok do e-mailu. Cieľom tejto aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na príchod Krista. Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na internetovej stránke advent.kbs.sk. Tí, čo nemajú možnosť dostávať zamyslenia na e-mail, ich môžu od 1. decembra nájsť na stránke projektu. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou.
● V Advente je možnosť konať po domoch predvianočný deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine.“ Viac informácií si môžete prečítať v novom čísle Farského informátora.